Distances līgums.

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA LIVIPA, reģ. Nr. 54103074561 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība.

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina preču piegādi vai saņemšanu Pārdevēja norādītajā vietā 20 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes vai saņemšanas laiku saskaņojot ar Pircēju.

                                                           Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot SIA ''LIVIPA'' par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preci SIA "LIVIPA''. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ SIA "LIVIPA", sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības,

 *ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, atskaitot gadījumus, kad pircējs konstatē precei ražošanas defektu.

*Nav uzskatāmu iebildumu par izgatavotā produkta kvalitātes neatbilstību vispārpieņemtajiem standartiem.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". SIA "LIVIPA" patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

                                                      Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu un/vai telefona numuru tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Autortiesības

Visu produktu dizaini, to attēli, un teksti, kas publicēti FANTASTISKI.LV , ir SIA ''LIVIPA'' īpašums, un darbi tiek aizsargāti ar Autortiesību likumu. Ir aizliegts kopēt vai atdarināt dizainus, pārpublicēt, izplatīt, kopēt, uzglabāt un citādi izmantot produktu fotogrāfijas vai aprakstus, kā arī izmantotos logo bez SIA ''LIVIPA'' rakstiskas atļaujas. Izmantojot publicētās fotogrāfijas vai tekstus, atsauce uz avotu ir obligāta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīti ''LIVIPA'' SIA.

Iesūtot savas dizaina idejas SIA ''LIVIPA'', par diziana elementu izmantošanas atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgs idejas iesūtītājs.Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīti SIA "LIVIPA".

Pirkumu grozs